GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. GDPR höjer den generella skyddsnivån för personuppgifter.

För hälso- och sjukvården finns det separata dataskyddsregler i patientdatalagen (2008:355, PDL). PDL har företräde framför PuL och kommer fortsatt att gälla efter GDPR.